Xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan nhập cảnh trái phép

0
77

Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng tại Công văn số 7470 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký vào ngày 29/12 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Sở Y tế; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; UBND các huyện, TP. Cà Mau.

Công văn nêu rõ, thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch COVID-19; trước tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới và tình hình nhập cảnh trái phép bằng đường biển, đường bộ thời gian qua; để chủ động hơn trong kiểm soát, ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân nêu cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn, khuyến nghị của ngành Y tế. Triển khai công tác báo cáo, cập nhật tình hình phòng, chống dịch từng ngày về Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Y tế) để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định.

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, TP. Cà Mau cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường truy vết các đối tượng; tập trung công tác kiểm tra, kiểm soát người nhập cư, nhập cảnh; kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan nhập cảnh trái phép theo đúng quy định (nếu có).

Đề nghị các huyện, TP. Cà Mau phối hợp với ngành Công an, Biên phòng khẩn trương chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các khóm, ấp triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát người nhập cư, nhập cảnh; vận động nhân dân tăng cường công tác phát hiện và tố giác các đối tượng nhập cảnh trái phép; kịp thời biểu dương, khen thưởng những người tham gia cung cấp thông tin, tố giác các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Giao Sở Y tế theo dõi, thường xuyên báo cáo, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

Theo Báo Đất Mũi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here